Florusse Consultancy

logo


Zorgverlener Rotterdam
Hoofd Personeel, Organisatie & Opleidingen
1. Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing afdeling (10 personen)
2. Adviseur regiodirecteur en management
3. Professionaliseren afdeling
4. Bijdrage leveren aan decentralisatie afdeling

Coördinator reorganisatie
1. Coördineren (gevolgen) reorganisatie
2. Aansturen regionale aanspreekpunten
3. Gesprekspartner voor bestuur, directie en vertegenwoordigend overleg

* "Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap" (Lao Tse) *
design by : Leijdekkers Web & Sound