Florusse Consultancy

logo


Lid namens werkgever in bezwarencommissie zorginstelling Rotterdam

1. Adviseren over bezwaren t.a.v. toepassing Sociaal Plan
2. Adviseren over bezwaren t.a.v. functiewaarderingssystematiek


* "Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap" (Lao Tse) *
design by : Leijdekkers Web & Sound