Florusse Consultancy

logo


ICT -bedrijf
Hoofd P & O a.i. 1. Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling P&O;
2. Adviseur voor de directie op gebied van vooral de opzet en invulling van de nieuwe / veranderde organisatie en de afwikkeling van het op non-actief stellen en vertrek van 2 leden van het “oude” managementteam;
3. Trekker cultuurveranderingstraject, gericht op de stijl van leidinggeven;
4. Aanjagen werken met functionerings- en resultaatgesprekken,
5. Professionalisering afdeling, gericht op de rol van P&O als partner in business, de adviseur als coach van het management.

Adviseur P & O a.i.

1. Opzetten van en communiceren over een zogenaamd "Talentprogramma", gericht op het selecteren van toptalent binnen de organisatie;
2. Begeleiden verandertraject binnen afdeling en daarmee gepaard gaande wijzigingen in werkprocessen en verantwoordelijkheden.

* "Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap" (Lao Tse) *
design by : Leijdekkers Web & Sound